Diecézko.cz2024
Západ slunce
Diecézko
Program
Informace
23. 3. 2024 • 9.30

Diecézní
setkání
mládeže

v Hradci Králové

O Diecézku

Na přání papeže sv. Jana Pavla II. a jeho nástupců se mají biskupové scházet každý rok s mládeží své diecéze.

V naší diecézi se mládež schází v sobotu v Hradci Králové. Nejprve proběhne společný režijní program a po občerstvení mohou mladí navštívit různé workshopy a přednášky. Dále je v nabídce sport, hry nebo kavárna, ale také adorace či možnost přistoupit ke svátosti smíření.

Nedílnou součástí tohoto setkání je slavnostní mše svatá v katedrále sv. Ducha s otcem biskupem, která program celého dne završuje.